Helpdesk:

(085) 2100988
Digitale diensten voor de binnenvaart

Helpdesk:

(085) 2100988

Rotterdam, 29 maart 2017 - Onder de titel 'Digitale gastvrijheid van havens cruciaal voor binnenvaart en logistiek' is een artikel verschenen in het magazine Havenlocaties 2017.

In het artikel worden havenbeheerders aangesproken op de cruciale rol die zij vervullen als dienstverlenend partner in de logistieke keten. Schippers hebben belang bij goede internetverbindingen en digitale dienstverlening. Binnenvaartnet presenteert zich als partner van havens in Havenlocaties 2017. Als abonnee van Binnenvaartnet kunt u hier lezen wat wij doen om u beter van dienst te kunnen zijn.

Bureau Telematica Binnenvaart (BTB), Binnenvaart Netwerk Diensten (BND) en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) trekken samen op met als doel de digitale voorzieningen in de Nederlandse havens verder te ontwikkelen en zorgvuldig op elkaar af te stemmen. In de afgelopen drie jaar is de basis hiervoor gelegd en wordt er nu gewerkt aan het beschikbaar stellen van informatie voor het gebruik van binnenhavens.

Lees het magazine Havenlocaties 2017 online of download hier het artikel 'Digitale gastvrijheid van havens cruciaal voor binnenvaart en logistiek'.