Helpdesk:

(085) 2100988
Digitale diensten voor de binnenvaart

Helpdesk:

(085) 2100988

Van Cittershaven Vlissingen

U heeft WiFi bereik binnen de gekleurde contouren op dit kaartje. De WiFi-masten zijn aangegeven met M1, M2 en M3. Voor optimale ontvangst adviseren wij u een WiFi buitenantenne te gebruiken.

Dekking

storingsmeldingen

Van Cittershaven

27 juni 2016 15:41

Mast 2 in de Van Cittershaven (in lichtmast, openbare weg) is gedeeltelijk niet in bedrijf. Hierdoor is het Wifi-bereik in de Van Cittershaven niet optimaal. Het is nog niet bekend hoe lang dit gaat duren. Excuses voor het ongemak!