Helpdesk:

(085) 2100988
Digitale diensten voor de binnenvaart

Helpdesk:

(085) 2100988

Buitenhaven Vlissingen

U heeft WiFi bereik binnen de gekleurde contouren op dit kaartje. De WiFi-masten zijn aangegeven met M1, M2 en M3. Voor optimale ontvangst adviseren wij u een WiFi buitenantenne te gebruiken.

Dekking