Helpdesk:

(085) 2100988
Digitale diensten voor de binnenvaart

Helpdesk:

(085) 2100988

Prinses Beatrixsluizen Nieuwegein

U heeft WiFi-bereik binnen de gekleurde contouren op dit kaartje. De WiFi-masten zijn aangegeven met M1, M2, M3 en M4. Ook binnen de sluiskolken is er dekking. Voor optimale ontvangst adviseren wij het gebruik van een WiFi buitenantenne.

Hoe verbeter ik mijn verbindingen? Download onze brochure: Haal het beste uit je verbindingen

Dekking

storingsmeldingen

Geen internet op enkele RWS locaties

5 juli 2017 12:11

Er is momenteel geen internet beschikbaar op de Beatrixsluis en de Bernhardsluis. Het is niet bekend hoe lang dit gaat duren. We werken samen met Rijkswaterstaat aan een oplossing. Excuses voor het ongemak!