Helpdesk:

(085) 2100988
Digitale diensten voor de binnenvaart

Helpdesk:

(085) 2100988

Kreekrak sluiskolken en noorder voorhaven Kreekraksluizen

Op de Kreekraksluizen is er dekking in de sluiskolken en op de wachtplaatsen in de noorder voorhaven. U heeft WiFi-bereik binnen de gekleurde contouren op dit kaartje. Voor een optimale ontvangst adviseren wij u een WiFi buitenantenne te gebruiken.

Hoe verbeter ik mijn verbindingen? Download onze brochure: Haal het beste uit je verbindingen

Dekking